11/27/2018 09:17
Liên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheet

Liên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheet

Tâm _ Code

Liên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng,

Liên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh - 0973.505.328 (zalo, viber, sms, call…)
Hướng dẫn cách xem uy tín của shop.

  1. Trên taobao, bạn xem uy tín sản phẩm ở mục đánh dấu x.

 

Liên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google shee

 

描述 – Mô tả: xem sản phẩm có giống ảnh không.

服务 – Dịch vụ: thái độ nhà cung cấp

物流 – Logistic: xem thời gian phát hàng của NCC

Nói chung khi bạn xem, chỉ cần xem hai chỉ số đầu và cuối của sản phẩm.


 

  1. Xem comment của khách hàng.

Tới lúc này, bạn kéo xuống dưới, sẽ có một mục: 累计评论 (dấu x)

Liên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google shee

Ok, giờ là tới phần đọc comment của những người đã mua hàng.

  1. 全部Toàn bộ comment, bạn có thể dùng Google Translater để dịch.

  2. 照片 Comment có hình ảnh.

  3. 追评Các comment được viết hai lần

  4. 好评 Comment nhận xét tích cực.

  5. 中评 Comment đánh giá trung bình

  6. 差评Comment tiêu cực.

 

ĐỐI VỚI TMALL, thì điểm đánh giá shop lại nằm ở dưới, các bạn kéo xuống là sẽ thấy, vẫn như mình hướng dẫn ở trên.

Liên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google shee

Liên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheetLiên hệ đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc: Minh from google sheet

Từ khóa:  Đào Anh Khánh
Video có thể bạn quan tâm
Bạn có thể mắc những căn bệnh này nếu tiêu thụ quá nhiều protein
Scroll to top
X Ðóng